Een belangrijk deel van “het doen” binnen de geformuleerde kernthema’s vind plaats op fysieke, inspirerende locaties. In deze livings labs werkt stichting DITSS vanuit co-creatie in fieldlabs en operationele proeftuinen met onze opdrachtgevers en partners aan ontwikkel- en bouwprojecten rondom innovatieve veiligheidsvraagstukken.

Een mooi voorbeeld is het DITSS Data Innovation Lab (DDIL) Den Bosch dat is gevestigd bij JADS in Den Bosch en als proeftuin is verbonden aan het thema Informatiegestuurde veiligheid. Het DDIL is scrum- en overlegruimte voor technologie experimenten, zoals de ontwikkeling van een Crimeroom en het Veiligheidsinformatiecentrum en is tevens een voorziening rondom het bedenken van nieuwe concepten in samenwerken. In de onderstaande afbeelding is een overzicht van al deze projectlocaties opgenomen.