Een belangrijk deel van ‘het doen’ binnen de geformuleerde kernthema’s vindt plaats op fysieke, inspirerende locaties. In deze living labs werkt stichting DITSS vanuit co-creatie in fieldlabs en operationele proeftuinen met opdrachtgevers en partners aan ontwikkel- en bouwprojecten rondom innovatieve veiligheidsvraagstukken. Deze locaties liggen verspreid over het land.

Een mooi voorbeeld van een fysiek inspirerende ruimte is de DITSS Data Innovation Lab (DDIL) Den Bosch. Deze ruimte is gevestigd in de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). De DITSS innovatieruimte (DDIL) is een scrum- en overlegruimte voor het ontwikkelen van technologie-experimenten en het bedenken van nieuwe samenwerkingsconcepten. Daarnaast maakt DITSS (nog tijdelijk) gebruik van een gedeelde samenwerkingsruimte op de Automotive Campus in Helmond en op flexibele basis van diverse overlegruimtes in Eindhoven. In de onderstaande afbeelding is een overzicht van de verschillende innovatielocaties opgenomen.