Duurzame ontwikkeling en inzet van Artificial Intelligence (AI) tools en technieken voor de bestrijding van high impact crimes door politie en forensische organisaties.

Wat houdt het project in?
Innovaties op het gebied van Articifial Intelligence (AI) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de misdaadbestrijding. Het project STARLIGHT onderkent dit belang en wil Law Enforcement Agency’s (LEA’s) helpen en stimuleren om AI op Europees, nationaal en lokaal niveau in te zetten. STARLIGHT gaat de Europese wetshandhavers voorzien van AI-innovaties op het gebied van onderzoek, inlichtingen, bewaking en controle om zo traditionele en ‘opkomende’ criminele activiteiten, terrorisme, cybercriminaliteit en cyberaanvallen binnen én aan de EU-grenzen aan te kunnen pakken. Aandacht voor privacy-, ethische- en veiligheidsrisico’s staat hierbij centraal.

Hoe pakken we dit aan?
STARLIGHT wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een sterke op AI gebaseerde beveiligingsindustrie in de EU. Om zo de strategische autonomie van de EU op het gebied van AI voor LEA’s te vergroten en niet afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld Aziatische of Amerikaanse technologie providers. STARLIGHT richt zich hierbij op een nieuwe duurzame samenwerking tussen Europese LEA’S, onderzoekscentra en bedrijven die samen optrekken om AI-oplossingen en technieken te realiseren.

STARLIGHT gaat aan de volgende usecases werken.

 • Terrorisme bestrijding
 • Seksuele uitbuiting van kinderen
 • Veiligheid binnen én aan de grenzen
 • Cybersecurity
 • Zware georganiseerde misdaad
 • Bescherming van de openbare ruimte

Samenwerking met en tussen verschillende professionals op het gebied van onderzoek en veiligheid vormt de basis van het STARLIGHT-consortium. STARLIGHT zorgt ervoor dat Europese LEA’s het voortouw nemen op het gebied van AI-innovatie, de uitdagingen van nu en de toekomst aangaan en prioriteit geven aan de veiligheid in én beveiliging van Europa.

Wat willen we bereiken?
STARLIGHT wil het bewustzijn, vermogen, acceptatie en lange termijn impact van AI in Europa voor LEA’s duurzaam vergroten. Hierbij staan vijf strategische doelen centraal.

 1. Het wijdverbreide BEGRIP van AI in LEA’s verbeteren om zo hun onderzoeks- en cybersecurity-operaties en de noodzaak van wettelijke, ethische en maatschappelijke waarden optimaal te handhaven en te versterken.
 2. LEA’s kansen bieden om AI-tools en -oplossingen, die betrouwbaar, transparant en mensgericht zijn, te EXPLOITEREN in hun operationele werk.
 3. Ervoor zorgen dat LEA’s hun eigen AI-systemen kunnen BESCHERMEN door middel van privacy- en security-by-design-benaderingen, betere cybersecurity instrumenten en kennisoverdracht.
 4. De expertise en capaciteit van LEA’s vergroten om misbruik van door AI ondersteunde misdaad en terrorisme te BESTRIJDEN.
 5. BOOST geven aan AI voor LEA’s in Europa door middel van hoogwaardige datasets, een interoperabel en gestandaardiseerd raamwerk voor duurzame- en lange termijn oplossingen en de oprichting van een AI-hub voor LEA’s. Deze AI-hub dient ter ondersteuning van een sterke AI-beveiligingsindustrie en een verbetering van de strategische autonomie van de EU op het gebied van AI.

STARLIGHT zorgt ervoor dat Europese LEA’s het voortouw nemen op het gebied van AI-innovatie en de uitdagingen voor nu én in de toekomst.

Uitvoerders
Onder aanvoering van EUROPOL en in samenwerking met de Franse en Nederlandse Nationale Politie ondersteunt stichting DITSS het project STARLIGHT bij de coördinatie van de samenwerking met én tussen alle 15 STARLIGHT LEA partners en draagt hiermee bij aan de opbouw en realisatie van de beoogde STARLIGHT eindgebruikers community. De samenwerking met de technische- en research georiënteerde STARLIGHT partners is hierbij de sleutel tot succes.

Nieuwsberichten

Europees artificial intelligence project Starlight DITSS
Project

STARLIGHT: duurzame ontwikkeling en inzet van Artificial Intelligence (AI) tools en technieken voor de bestrijding van high impact crimes door politie en forensische organisaties.

Opdrachtgever
European Commission Horizon2020 Secure Union AI Program.
Looptijd

Het project is per 1 juli 2022 teruggeven aan de lead partner.

Samenwerkende partners
 • 52 Europese partners uit 18 landen
 • CEA (coördinator, Frankrijk)
 • 17 politie/forensische organisaties uit 13 landen (Nederland, Oostenrijk, België, Zweden, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Estland, Tsjechië, Portugal en Finland) waaronder EUROPOL, Nationale Politie en NFI
 • non-profit organisaties (waaronder DITSS)
 • 20 onderzoeksorganisaties en universiteiten (waaronder TNO)
 • 15 grote en middelgrote ondernemingen (waaronder WebIQ, CFLW)