Wat houdt het project in?
Het zorgen voor een veilige stedelijke omgeving voor burgers door het aantal bedreigingen in de openbare ruimte te verlagen. Dat is het doel van het twee jaar durende project Secu4All. In verschillende opeenvolgende trainingsmodules worden diverse aspecten van het beschermen van de publieke ruimte besproken, van het schetsen van een helicopterview op criminaliteit in de openbare ruimte, tot het bedenken van preventieve methoden en technieken om de openbare ruimte te beschermen.

Hoe pakken we dit aan?
Door middel van trainingen die worden gegeven aan lokale autoriteiten, beoogt Secu4All verschillende (menselijke) vormen van bedreiging, zoals criminaliteit en terroristische dreiging, te verlagen. De in het project ontwikkelde trainingen komen na afloop beschikbaar voor de lokale autoriteiten.
De training omvat drie theoretische modules en één praktische module. Deze modules bestaan alle drie uit:

  • virtuele en interactieve lessen, oefeningen en scenario’s;
  • bezoeken aan steden die expertise hebben in het beschermen van hun openbare ruimten;
  • een E-learning platform waarop het trainingsmateriaal beschikbaar is in de talen Italiaans, Duits, Engels en Frans. Dit om de duurzaamheid en impact van de training te vergroten.

Wat willen we bereiken?
De doelen van Secu4All bestaan uit het verbeteren van lokale en regionale kennis met betrekking tot het identificeren, analyseren en inschatten van kwetsbaarheden in de openbare ruimte. Daarnaast wil het project bewustzijn creëren van innovatieve technologieën die kunnen helpen bij het beschermen van de openbare ruimte tegen allerlei soorten dreigingen. Tot slot is het voornaamste doel van Secu4All het leren begrijpen van onveiligheidsgevoelens onder burgers, het reduceren van die gevoelens en daarmee het verbeteren (van de perceptie) van veiligheid.

Uitvoerders
DITSS stelt in dit project de inhoud en uitvoering van de eerste trainingsmodule samen en heeft een adviserende rol met betrekking tot de inhoud van de tweede, aansluitende module. De eerste module vormt vooral een helicopterview van het beschermen van de openbare ruimte, waarin criminologisch relevante theorieën aan bod komen en uitleg wordt gegeven over (het uitvoeren van) belangrijke risico- en kwetsbaarheidsanalyses.

Nieuwsberichten

Secure4All EU Project - DITSS
Project

Secu4All

Opdrachtgever

European Commission Internal Security Fund-Police (2019-AG-PROTECT)

Looptijd
Het project is per 1 augustus 2022 afgerond.
Samenwerkende partners
Het Secu4All-consortium bestaat uit dertien projectpartners uit heel Europa. Het project wordt geleid door het European Forum for Urban Security (EFUS). DITSS zal samen met het Duitse (DEFUS), Franse (FFSU) en Italiaanse (FISU) Fora for Urban Security, de Nederlandse partner DSP, de LEAs en de overige partners Crimina, EOS, KEMEA en de gemeenten Den Haag, Riga en Xàbia de komende tijd werken aan het verbeteren van de kennis omtrent de bescherming van de openbare ruimte.