Wat houdt het project in?
ProSPeReS staat voor Protection System for large gatherings of People in Religious Sites. ProSPeReS is een 2-jarig EU-project gericht op het beschermen van gebedsplaatsen. Religieuze locaties kunnen bijzonder kwetsbaar zijn voor aanvallen vanwege hun toegankelijkheid en door de doorgaans beperkte beveiligingsmaatregelen. De afgelopen jaren waren religieuze locaties van verschillende religies in de EU doelwit van extremisten. Het vergroten van de veiligheid is daarom van groot belang. Een goed evenwicht tussen veiligheid en het behoud van het open karakter van religieuze plaatsen is hierbij essentieel.

Het project ProSPeReS richt zich op het verhogen van het beschermingsniveau van gebedshuizen. In intensieve samenwerking met wetenschappers, veiligheidsdeskundigen en openbare diensten, zoals politie en religieuze instellingen (een Poolse Katholieke Kerk, Grieks-Orthodoxe Kerk en de Pools Joodse Gemeenschap), stelt het consortium een handboek met richtlijnen, procedures en aanbevelingen op. Dit handboek omvat suggesties ter verbetering van preventieve maatregelen en bescherming van religieuze plaatsen. Hiermee is dit handboek een passende reactie op verschillende soorten terroristische dreigingen en incidenten.

Hoe pakken we dit aan?
ProSPeReS gaat samen met verschillende stakeholders betrokken bij Poolse en Griekse religieuze plaatsen lokale gemeenschappen realiseren en samenbrengen door het organiseren van trainingen, forums, symposia, seminars en workshops. Hierbij werkt zij intensief samen met andere bestaande en in opbouw zijnde innovatienetwerken, waaronder verschillende religieuze partijen van verschillende religies. Ook de lokale politie wordt hier nauw bij betrokken.

Wat willen we bereiken?
De primaire doelstellingen van het project ProSPeReS zijn het uitwisselen van goede voorbeelden van bestaande beveiligingssystemen voor religieuze plaatsen, het inventariseren van gemeenschappelijke behoeften en lacunes van verschillende religieuze gebedslocaties en het verbeteren van het geboden beveiligingsniveau in de gehele EU. Hierbij maakt ProSPeReS gebruik van de reeds bestaande Vulnarability Assessment Tool (VAT). Daarnaast is het doel het oprichten van een netwerk van verschillende religieuze organisaties/interessante locaties, waarbij rekening wordt gehouden met de verscheidenheid aan bestaande veiligheidsmaatregelen van de verschillende religies/culturen. De resultaten zullen verder worden verrijkt met aanvullende casestudies in heel Europa.

Uitvoerders
DITSS is in het project ProSPeReS betrokken bij vrijwel alle werkpakketten. Onder aanvoering van de Universiteit van Lodz (Polen) en in samenwerking met religieuze partijen uit Polen en Griekenland zal DITSS in dit project vooral haar opgebouwde expertise rondom het uitvoeren van kwetsbaarheidsanalyses inzetten. Daarnaast brengt DITSS haar kennis in van technologische oplossingen op het gebied van de beveiliging van openbare ruimtes.

Nieuwsberichten

Project

ProSPeReS

Opdrachtgever

European Commission, DG Migration & Home Affairs, ISFP PROTECT program.

Looptijd

Het project is per 1 juli 2022 afgerond.

Samenwerkende partners

In het project ProSPeReS werkt DITSS met de volgende partners samen:

  • 18 Europese partijen uit 6 landen (Polen, Griekenland, Slowakije, Cyprus, Finland, Nederland);
  • universiteit van Lodz (coördinator Polen);
  • 3 gebedshuizen, 1 in Lodz en 1 in Warsaw (Polen) en 1 in Loannin (Griekenland);
  • lokale overheden en politieorganisaties;
  • 5 ondersteunende onderzoeksinstituten.