Project is afgerond.

 

Wat houdt het project in?
Samen met het Ministerie van Justitie & Veiligheid werkt stichting DITSS aan de fieldlabs Inbraakvrije Wijk. Woninginbraken hebben een enorme impact op slachtoffers. Je huis is immers bij uitstek de plek waar je je het veiligst zou moeten voelen. Het programma Inbraakvrije Wijk richt zich daarom op het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit gebeurt door het inrichten van fieldlabs in verschillende wijken en het toepassen van slimme innovatieve technologie.

Hoe pakken we dit aan?
Een fieldlab is een proefomgeving waar innovatieve oplossingen in de praktijk worden getoetst. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners. Het fieldlab Inbraakvrije Wijk is gestart in de gemeente Rotterdam in de wijk Lombardijen, maar gaat ook in andere gemeenten van start. De gemeente kiest hierbij zelf de buurt waar een fieldlab wordt ingericht. Het projectteam werkt hierbij samen met onder meer technologiebedrijven, verzekeringsmaatschappijen, onderzoeksinstituten, woningbouwcorporaties, politie, gemeente en buurtbewoners. Deelname is voor de buurtbewoners op vrijwillige basis. Maar zij krijgen er wel wat voor terug, namelijk een inbraakveilige woning.

De uitdaging is om een wijk zo in te richten dat inbreken bijna onmogelijk is. Slimme innovatieve technologie moet daarbij hulp bieden. De verwach- ting is dat de resultaten uit het fieldlab een bijdrage kunnen leveren aan zowel het voorkomen als het opsporen van woninginbraken. En dat toezichthouders straks tijdiger informatie krijgen over eventuele abnormale situaties. Ook het verbeteren van het veiligheidsgevoel van bewoners is een belangrijk aandachtspunt.

Wat willen we bereiken?
Het programma Inbraakvrije Wijk heeft drie doelstellingen:

  • Het drastisch verlagen van het aantal inbraken.
  • Het verhogen van het percentage ophelderingen.
  • Het verbeteren van het veiligheidsgevoel van bewoners.

Nieuwsberichten

Programma Inbraakvrije Wijk - DITSS

DITSS draagt programma Inbraakvrije Wijk over aan opdrachtgever

In 2018 startte stichting DITSS in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de gemeente ...
Verder Lezen

Minister Sander Dekker bezoekt ‘Inbraakvrije Wijk’ in Rotterdam

07.07.2020: Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker bracht op maandag 6 juli een bezoek aan het Fieldlab Rotterdam in de Rotterdamse ...
Verder Lezen
Interview DITSS Directeur Leon Verver met Magazine Security Management

Fieldlab Inbraakvrije Wijk Rotterdam

Leon Verver, Directeur DITSS, vertelt in het magazine Security Management hoe DITSS zich samen met de gemeente Rotterdam en enkele ...
Verder Lezen

Opzet VR onderzoek Fieldlab Rotterdam

In het Fieldlab Rotterdam experimenteren we met sensoren en maatregelen, om te bepalen hoe effectief deze zijn in het herkennen ...
Verder Lezen

Hoezo onderzoek

Het zomerreces is al lang voorbij en we hebben de draad weer opgepakt. Terugkijkend op de periode 2018-2019 hebben we ...
Verder Lezen

Sensoren op het Carlo Collodihof

Om te onderzoeken of sensoren in een woonomgeving net zo goed werken als in een laboratoriumomgeving zijn afgelopen oktober verschillende ...
Verder Lezen
Informatie gestuure veiligheid - slimme lantaarnpaal

Slimme lantaarnpaal

Een onderdeel van het programma Inbraakvrije Wijk is het deelproject Sensing. Sensing betekent dat we met sensoren de omgeving verkennen ...
Verder Lezen
Inbraakvrije Wijk DITSS

Bezoek Singapore Police Force

Twee medewerkers van de Singapore Police Force waren 25, 26 en 27 maart te gast bij de stichting DITSS (Dutch ...
Verder Lezen
Project Inbraakvrije Wijk - Logo
Project

Inbraakvrije Wijk

Opdrachtgever

Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Looptijd

Project is afgerond.

Samenwerkende partners
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Gemeente Rotterdam
  • Nationale Politie
Leaflet