Wat houdt het project in?
CYCLOPES is een 5-jarig project gericht op het bouwen en onderhouden van een netwerk van Europese wetshandhavingsinstanties die cybercriminaliteit op een innovatie gedreven wijze willen bestrijden. Het CYCLOPES-netwerk zal zich – naast het identificeren van lacunes, vereisten en het delen van best practices – richten op het voortdurend monitoren en in dialoog gaan met de industrie en de academische wereld die producten leveren en onderzoek doen naar oplossingen die helpen bij de bestrijding van cybercriminaliteit.

Hoe pakken we dit aan?
CYCLOPES gaat verschillende stakeholder communities realiseren en samenbrengen door het organiseren van forums, symposia, seminars, workshops en hackatons. Hierbij zal zij intensief samenwerken met andere bestaande en in opbouw zijnde innovatienetwerken van Europese politie- en cybercrime researchorganisaties.

Wat willen we bereiken?
Het project CYCLOPES werkt de komende jaren aan vele doelen. Samengevat omvatten deze:

 • het oprichten van een netwerk van Europese rechtshandhavingsinstanties van beroepsbeoefenaars in de strijd tegen cybercriminaliteit;
 • het onderzoeken en definiëren van capaciteitstekortkomingen en -vereisten van beoefenaars die cybercriminaliteit bestrijden;
 • het monitoren en waar mogelijk regisseren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën, onderzoeksactiviteiten en innovaties die worden toegepast ter bestrijding van cybercriminaliteit;
 • het aangeven van prioriteiten met betrekking tot domeinen die standaardisatie en innovatie vereisen;
 • het samenwerken met andere netwerken van wetshandhavers en relevante belanghebbenden die cybercriminaliteit bestrijden.

Uitvoerders
DITSS heeft in dit project de rol van CYCLOPES Community Manager. In die rol coördineert DITSS in samenwerking met alle CYCLOPES-partners en in het bijzonder de 11 betrokken politieorganisaties, de opbouw, uitbouw en realisatie van het beoogde CYCLOPES community Network. Samenwerking tussen overheid, politieorganisatie, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra is hierbij de sleutel tot succes.

Nieuwsberichten

EU Project Cyclopes DITSS
Project

CYCLOPES: Europees Cybercriminaliteit bestrijders Netwerk

Opdrachtgever

European Commission Horizon2020 Secure Societies Program

Looptijd
Het project is per 1 augustus 2022 afgerond.
Samenwerkende partners

CYCLOPES brengt 11 Europese wetshandhavers samen die cybercriminaliteit bestrijden en verbindt deze met 5 onderzoeks- en academische organisaties, 2 bedrijven en 3 non-profitorganisaties. Alle betrokken partijen zijn bereid tijd en middelen te besteden aan het opbouwen van een netwerk en het monitoren van innovatie en onderzoek op zoek naar producten en oplossingen om cybercriminaliteit te bestrijden.

 • Polish Platform for Homeland Security (coördinator, Polen);
 • 21 Europese partners;
 • 15 landen;
 • 11 politieorganisaties (UK 2x, Polen, Kroatië, Bulgarije, Zweden, Spanje, België, Letland, Nederland en Malta);
 • 3 non-profit organisaties (PPHS, DITSS en ASI);
 • 5 onderzoekscentra en universiteiten (waaronder TNO);
 • 2 organisaties uit het midden- en kleinbedrijf (IANUS, CRI).