Wat houdt het project in?
De illegale online handel (trafficking) maakt een explosieve groei door. Het project ANITA (Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking) richt zich op de opsporing van illegale online handel met behulp van big data tools. De Europese Commissie financiert dit innovatieve project. Voor een efficiënte aanpak van de illegale online handel is het van vitaal belang om zowel open source als closed source informatie te verzamelen en te analyseren. Hierbij is speciale aandacht voor:

 • het typeren van criminele actoren;
 • het identificeren van georganiseerde criminele groeperingen;
 • het herkennen en bestrijden van online handel als business model;
 • het onderzoeken van het surface web, deep web en dark net.

Hoe pakken we dit aan?
Het project ANITA doet onderzoek naar toekomstige instrumenten om big data te analyseren. Ook wil het project een technisch platform realiseren om de online opsporing van illegale online handel te faciliteren. Het testen en valideren van de prototypes van het ontwikkelde ANITA platform en de trainingen vinden in nauwe samenwerking met de zes betrokken Europese politieorganisaties plaats.

Wat willen we bereiken?
Het realiseren van één geïntegreerde aanpak om illegale online handel van wapens, drugs en fondsen op te sporen. Deze aanpak wordt getest en gevalideerd met behulp van tien pilots op zes verschillende locaties in Nederland, Engeland, België, Polen, Bulgarije en Servië.

Uitvoerders
DITSS heeft in dit project de rol van User Community Coördinator. In die rol coördineert DITSS in samenwerking met de zes betrokken politieorganisaties alle input en taken voor de eindgebruikers. Zoals het opstellen van functionele eisen en wensen, het testen en valideren van het ANITA platform en het organiseren van de training en demonstratie evenementen.

Nieuwsberichten

Anita

ANITA speurt naar illegale online activiteiten met big data tools

Het geven van een boost aan het opsporen van illegale handel en activiteiten op het internet. Dat is een belangrijk ...
Verder Lezen
Project Anita - Logo
Project

ANITA

Opdrachtgever

Europese Commissie H2020 Secure Societies Program

Looptijd

European Commission Horizon2020 Secure Societies Program.

Samenwerkende partners
 • Europese Commissie H2020
 • ENGINEERING (Coördinator, Italië)
 • 17 Europese partners
 • 11 landen
 • 6 Politie organisaties (NL, België, Polen, UK, Bulgarije, Servië)
 • DITSS en VIAS
 • 4 research and development organisaties (CERTH-ITI, RISSC, AIT, JADS)
 • 4 SME’s (Systran, Expert Systems, IIP en IBEC)
Website

Klik hier

Leaflet