Dankwoord aan alle partners
Stichting DITSS heeft zich de afgelopen jaren met en dankzij een grote groep actieve en betrokken partners verder kunnen ontwikkelen. Met intermediaire organisaties waren er structurele vormen van samenwerking rondom innovatieprojecten en geformuleerde veiligheidsvraagstukken. Hier is stichting DITSS erg trots op. We bedanken daarom iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het succes van stichting DITSS.

Overheidsinstellingen

Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

Commerciële bedrijven en intermediaire organisaties

Interreg DITSS

Internationale Politie samenwerkingen

Kennisinstituten en Onderwijs