DITSS brengt kennis, kunde en ervaring bij elkaar om prangende veiligheidsvraagstukken op te pakken en te komen tot effectieve oplossingen. DITSS fungeert hierbij als een onafhankelijke aanjager, motivator en verbinder.
Stichting DITSS gaat momenteel geen nieuwe projecten meer aan. Aanmelding voor deelname aan het innovatieve netwerk van DITSS is daarom niet langer mogelijk.
Wilt u meer informatie over DITSS of over ons innovatieve netwerk, stuur dan een mail naar info@ditss.nl

Waardevolle samenwerkingspartners
Stichting DITSS heeft zich de afgelopen jaren met en dankzij een grote groep actieve en betrokken partners verder kunnen ontwikkelen. Met intermediaire organisaties zijn structurele vormen van samenwerking gezocht rondom innovatieprojecten en geformuleerde veiligheidsvraagstukken. DITSS werkte hierbij samen met:

Overheidsinstellingen, waaronder:

 • Gemeenten Tilburg, Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Rotterdam;
 • Provincie Noord-Brabant;
 • Nationale Politie;
 • Veiligheidsregio’s;
 • Defensie;
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Diverse commerciële bedrijven en intermediaire organisaties, waaronder:

 • Automotive Campus;
 • Brainport Development;
 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM);
 • Midpoint Brabant;
 • Hart van Brabant.

Internationale Politie Samenwerking, waaronder:

 • ENLETS;
 • Europol;
 • Inteprol.

Kennisinstituten en Onderwijs, waaronder:

 • TNO;
 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS);
 • TU Eindhoven;
 • TU Delft;
 • Tilburg University;
 • Radboud Universiteit Nijmegen;
 • Fontys Hogescholen;
 • Avans Hogeschool.

De basis van DITSS ligt in het zuiden van Nederland, maar de werkzaamheden beperken zich niet tot deze regio. Hoewel de focus de eerste jaren op Noord-Brabant lag, vinden de (technologische) oplossingen nu vanzelfsprekend hun weg in geheel Nederland.

Geloven in en deelnemen aan innovatieve verbeteringen
De samenwerkende partners van stichting DITSS geven innovatieve ideeën de ruimte én het vertrouwen. Zij analyseren vernieuwende technologische ideeën en sociale toepassingen en testen deze in de praktijk.

Overheidsinstellingen

Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

Commerciële bedrijven en intermediaire organisaties

Interreg DITSS

Internationale Politie samenwerkingen

Kennisinstituten en Onderwijs