De unieke waarde van stichting DITSS vertaalt zich in haar centrale doelstelling en de impact die zij hiermee genereert.

De te realiseren impact ligt op één van de volgende criteria:

  • Sterkere collectieve aanpak van veiligheidsproblemen;
  • Versteviging van de positieve veiligheidsbeleving in de lokale gemeenschappen;
  • Versterking van de lokale weerbaarheid en sociale cohesie in het betreffende experimenteergebied;
  • Minder kosten ter voorkoming van veiligheidsincidenten;
  • Een meer effectieve en veilige operationele inzet van hulpdiensten;
  • Minder kosten die zijn verbonden aan de operationele inzet van veiligheidsdiensten;
  • Winst in regionale en lokale economische groei en kennistoename door actieve samenwerking tussen betrokken partners.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl