DITSS staat voor Dutch Institute for Technology, Safety & Security. DITSS bestaat als stichting sinds maart 2012. Het is een onafhankelijke, transparante, facilitaire uitvoeringsorganisatie die zich richt op het publiek belang. DITSS werkt uitsluitend in opdracht van overheidspartijen en respecteert de geldende kaders en richtlijnen. De stichting zorgt voor de verbinding van publieke en private partijen én kennisinstellingen met als doel het gezamenlijk oplossen van veiligheidsvraagstukken met behulp van technologische en sociale innovaties.

DITSS heeft zich de afgelopen jaren succesvol ontwikkeld als zogenoemde triple helix organisatie. In co-creatie met verschillende partijen, zoals ministeries, provincies, gemeenten, Nationale Politie, veiligheidsregio’s, wetenschap, bedrijven en burgers werkt zij onder andere aan het analyseren van veiligheidsvraagstukken en het zoeken naar en het ontwerpen van innovatieve oplossingen.

DITSS werkt samen met haar publieke opdrachtgevers en partners op basis van een bepaald veiligheidsvraagstuk aan nieuwe innovatieve producten. De nadruk ligt hierbij op technologische innovaties, maar er is ook altijd oog voor de omgeving (organisaties en samenleving) waarin dit product wordt toegepast. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er andere netwerksystemen, processen, competenties of vormen van (in)formeel leiderschap nodig zijn om maatschappelijk rendement te kunnen behalen, want aandacht voor sociale innovatie vormt het fundament van het succes van DITSS.

Hieronder wordt de positie van DITSS in het innovatieproces visueel weergegeven.

Over DITSS

Kijk verder onder Innovaties voor een totaaloverzicht van alle recentelijk afgeronde en lopende projecten.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl