De Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) bestaat sinds maart 2012. Stichting DITSS is een onafhankelijke, transparante en facilitaire regieorganisatie, die veiligheidsvraagstukken, technologische en sociale innovaties en bedrijfsleven met elkaar verbinden. Het heeft zich de afgelopen jaren succesvol als zogenoemde triple helix onderneming ontwikkelt door in co-creatie met verschillende partijen, zoals publieke partners als ministeries, provincies, gemeenten, Nationale Politie, veiligheidsregio’s, wetenschap, bedrijven en burgers te werken aan het analyseren van veiligheidsvraagstukken en te zoeken naar – of samen ontwerpen van-innovatieve oplossingen.

Wij werken met onze opdrachtgevers en partners aan nieuwe innovatieve producten vanuit een filosofie waarbij naast nadruk op de technologische innovatie er altijd oog is voor de omgeving (organisaties en samenleving) waarbinnen met dit product dient te worden gewerkt. Relevante vragen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld of er andere netwerksystemen, processen, competenties, vormen van (in)formeel leiderschap nodig zijn om maatschappelijk rendement te kunnen halen. We bouwen onze succes op, door juist veel aandacht te besteden aan het belang van sociale innovatie.

DITSS positie in innovatieproces

Voorbeelden van initiatieven die de afgelopen vijf jaar reeds tot interessante innovaties hebben geleid of daartoe zijn ingezet:

  • Operationele Proeftuin Sensing/politie op TU/e
  • Living Lab Stratumseind/uitgaansgebied gemeente Eindhoven
  • Traject Sensing postzendingen drugs/explosieven PostNL
  • Demonstrationcentre (MRE)
  • Trillion, Europees Horizon 2020 project
  • Fieldlab programma Operationeel Centrum
  • Easy Accessible Substance Information (EASI)
  • Slimme sirene/NL-Alert notificatie
  • Zorgfraude-aanpak
  • Opsporen hennepkwekerijen met behulp van een geluidscamera

Kijk verder onder Innovaties voor een totaaloverzicht van onze projecten.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl