Stichting DITSS beschikt over een deskundig team met een mooie mix van operationele kennis en ervaring in het veiligheidsdomein, wetenschappelijke kennis en ervaring met innovatieprocessen. Het team is een representatieve vertegenwoordiging van relevante betrokken partijen. Het team bestaat uit professionals, hoofdzakelijk ‘in kind’ gedetacheerd door onder meer gemeenten, veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Nationale Politie. Stichting DITSS is tevens een kweekvijver voor jong talent. Stichting DITSS investeert in deze jonge talenten die door partners binnen Stichting DITSS te werk zijn gesteld en zorgt ervoor dat de innovatiekennis die zij opdoen terugvloeit naar de organisaties waar zij werkzaam zijn.

DITSS wil vooral haar partners van dienst zijn in het verwezenlijken van de veiligheidsdoelen en daarbij zo min mogelijk eigen personeel in vaste dienst hebben. Hiermee houdt DITSS de overheadkosten van de stichting zo laag mogelijk.

Organisatie DITSS

Governance model Stichting DITSS

Er is een Raad van Toezicht en een  Raad van Advies. Deze bestaan uit vertegenwoordigers uit het publieke domein.

Raad van Toezicht:

  • Bestuurlijke vertegenwoordigen verbonden aan de Veiligheidsregio’s
  • Vertegenwoordiging van de Nationale Politie
  • Vertegenwoordiging namens het Openbaar Ministerie

Raad van Advies:

  • Vertegenwoordiging Nationale Politie/Portefeuillehouder Innovatie
  • Vertegenwoordiging namens besturen Brainport & Midpoint/Hart van Brabant
  • Vertegenwoordiging namens Kennisinstituten
  • Vertegenwoordiging namens Provincie Noord-Brabant
  • Vertegenwoordiging namens Veiligheidsregio
  • Vertegenwoordiging namens het Openbaar Ministerie

De betrokken en daadkrachtige Raad van Toezicht en Raad van Advies zien toe op de goede gang van zaken binnen de stichting DITSS en onderhoudt warme contacten met strategische partners.

Raad van Toezicht

Frans Heeres

Nationale Politie

Paul Depla

Burgemeester Breda

Elly Blanksma-van den Heuvel

Burgemeester Helmond

Jack Mikkers

Jack Mikkers

Burgemeester Den Bosch

John Jorritsma

Burgemeester Eindhoven

Michel Zwinkels

Openbaar Ministerie

Wilbert Paulissen - Raad van Advies Stichting DITSS

Wilbert Paulissen

Nationale Politie

Raad van Advies

Wim van Amerongen

Nationale Politie

Pieter Tops

Tilburg University

Peter de With

TU/e

Tijs van Lieshout

Veiligheidsregio

Marcel van der Looij

Nationale Politie

Henk Smit

Provincie Noord-Brabant

Willem Jan v/d Heuvel

JADS

Robbert Hoving

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Petra de Kam - Raad van Advies Stichting DITSS

Petra de Kam

VRBZO

DITSS Innovatieteam

Leon Verver

Directeur DITSS

Organisatie Profielfoto Wendy Siebens

Wendy Sieben

Office Assistent

Rob Kool

Manager Strategie & Innovaties

Hans van Aalten

Bureau manager

Marcel van Hoof

Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

Ruud de la Cuisine DITSS

Ruud de la Cousine

Project Control

Mellanie Wanders

Financial Control

Marion van den Moosdijk

Communicatie adviseur

Huub Keulers - Digitale communicatie DITSS

Huub Keulers

Digitale communicatie

DITSS Innovatie Trajecten

Ines van Brink

Thema Liaison, Mobiliteit en Veiligheid

Henk Meulman

Thema Liaison, Veiligheid en Intelligence

Gerard Kuijlaars

Gerard Kuijlaars

Thema Liaison, Smart city Smart society

Jacques van Wersch

Projectleider EU-projecten en secretaris GGP Innovatietafel

Peter van de Crommert

Projectleider

Jan Otten

Projectleider

Guido Delver

Projectleider Inbraakvrije Wijk

Tinus Kanters

Projectleider Living Lab Stratumseind

Martin Knook

Projectleider

Jean Paul Kuijpers

Projectleider

Hans van Mensvoort

Projectleider

Simon Frijters

Projectleider

Loek Heijkans

Projectleider

Willem van Santen

Projectleider

Ben Maas DITSS

Ben Maas

Programmamanager GGP-innovaties

Edwin van der Zalm DITSS

Edwin van der Zalm

Projectleider