Stichting DITSS beschikt over een deskundig en professioneel team met een mooie mix van operationele kennis en ervaring in het veiligheidsdomein, wetenschappelijke kennis en ervaring met innovatieprocessen. Het team was altijd een representatieve vertegenwoordiging van de betrokken partijen. In verband met het afronden van de reguliere projecten voor 2022, bestaat het vaste team momenteel nog hoofdzakelijk uit ‘in kind’ gedetacheerde medewerkers van de Nationale Politie. Voor de uitvoer van projecten wordt gebruik gemaakt van zowel ‘in kind’ medewerkers als een flexibele schil.

DITSS heeft tevens als kweekvijver gediend voor jong talent. Partners stelden jonge talenten tijdelijk te werk bij DITSS. DITSS investeerde in hen en zorgde dat de opgedane innovatiekennis terugvloeide naar de organisaties waaruit zij afkomstig waren. Omdat DITSS op dit moment geen nieuwe initiatieven meer ontplooit, zijn deze activiteiten beëindigd.

Daarnaast heeft DITSS HBO- en WO-studenten, waar mogelijk, de gelegenheid geboden om binnen de EU-projecten (afstudeer)stages en/of opdrachten uit te voeren. Hiermee fungeerde DITSS als een lerende omgeving.

DITSS helpt haar partners bij het verwezenlijken van de veiligheidsdoelen. Doordat DITSS zo min mogelijk personeel in vaste dienst heeft, blijven haar overheadkosten beperkt. Daarnaast heeft DITSS een raad van toezicht die bestaat uit vertegenwoordigers uit het publieke domein. Tot maart 2021 beschikte DITSS ook over een raad van advies.

DITSS OrganisatieRaad van toezicht:

  • bestuurlijke vertegenwoordigers verbonden aan de veiligheidsregio’s;
  • vertegenwoordiger van de Nationale Politie;
  • vertegenwoordiging namens het Openbaar Ministerie.

Bestuur - Directie DITSS

Ines van Brink

Directeur / Voorzitter

Hans van Aalten

Bureaumanager

Wendy Sieben

Office Assistent

Marcel van Hoof

Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

Staf / Specialistische ondersteuning

Melissa Somhorst DITSS

Melissa Somhorst

Financiële ondersteuner H2020 en ISFP projecten

Marion_van_den_Moosdijk

Marion van den Moosdijk

Communicatie adviseur

Huub Keulers DITSS

Huub Keulers

Digitale communicatie

Programma- / Projectmanagement

Jacques van Wersch

Projectleider EU-projecten en secretaris GGP Innovatietafel

Peter van de Crommert

Projectmanager EU-projecten

Jan Otten

Projectleider

Guido Delver

Projectleider Inbraakvrije Wijk

Tinus Kanters

Vrijwilliger EU-projecten

Anna van der Stok

Projectmanager EU-projecten

Edwin van der Zalm DITSS

Edwin van der Zalm

Projectleider

Ben Maas DITSS

Ben Maas

Programmamanager GGP-innovaties

Simon Frijters

Projectleider

Vivian Gravenberch

Vivian Gravenberch

Consultant/Researcher EU-projecten