Wat maakt DITSS uniek?

  • Stichting DITSS is sterk in het vertalen van concepten en behoeftes naar concrete innovaties.
  • DITSS heeft veel ervaring met het inrichten van praktijkgerichte experimenteerruimtes en operationele proeftuinen. Deze kunnen opdrachtgevers in de publieke sector ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken in het veiligheidsdomein.
  • Als multiple helix organisatie beschikt DITSS over een uniek netwerk van innovatieve kennis- en samenwerkingspartners. Op dit moment is deelname aan dit netwerk echter niet langer mogelijk.
  • Om innovaties vorm en inhoud te geven, maakt DITSS in haar projecten primair gebruik van de beschikbare capaciteit en het talent dat aanwezig is bij de betrokken publieke organisaties. Op deze wijze draagt zij bij aan de organisatie- en talentontwikkeling van haar partners.
  • DITSS beschikt over een lean and mean bureau-organisatie. Overheadkosten zijn hierdoor minimaal en investeringen komen primair ten goede aan het bereiken van een oplossing of resultaat.
  • DITSS hanteert een overzichtelijke en resultaatgerichte werkwijze. Deze is gebaseerd op co-creatie met duidelijke beslismomenten.
    Lees hier hoe DITSS werkt.

Missie
Stichting DITSS brengt publieke en private partijen én kennisinstellingen samen om te werken aan maatschappelijke oplossingen voor hedendaagse veiligheidsvraagstukken van publieke opdrachtgevers in de openbare ruimte. Hiermee draagt zij aantoonbaar bij aan een veilige samenleving. Belangrijke kernwaarden bij deze samenwerking zijn: onafhankelijkheid, verbinding, creativiteit, oplossend vermogen en integriteit.

Ambitie
Stichting DITSS vertaalt veiligheidsvraagstukken die vallen binnen de drie kernthema’s ‘Informatiegestuurde Veiligheid’, ‘Mobiliteit en Veiligheid’ en ‘Smart City en Smart Society’ naar concrete innovatietrajecten. Deze trajecten zijn maatschappelijk relevant en dragen aantoonbaar bij aan een veilige samenleving. Dit gebeurt op basis van concrete vraagstellingen vanuit de publieke sector en de multiple helix samenwerking. Daarnaast faciliteert DITSS innovatietrajecten en dient zij als aanjager van innovatietrajecten voor publieke opdrachtgevers.