Wat stichting DITSS uniek maakt:

  • Sterk in het inrichten van praktijkgerichte experimenteerruimtes en operationele proeftuinen die opdrachtgevers in de publieke sector kunnen ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken in het veiligheidsdomein;
  • Beschikking over een uniek netwerk van innovatieve kennis- en samenwerkingspartners in de multiple helix, waaronder AutomotiveCampus, Brainport, High Tech Campus, JADS, Midpoint, Strijp-S, TU/e en Universiteit Tilburg en TNO;
  • In onze projecten primair gebruik maken van de beschikbare capaciteit en talenten bij de betrokken publieke organisaties om innovaties vorm en inhoud te geven en draagt op die wijze bij aan de organisatie- en talentontwikkeling van haar partners;
  • Beschikking over een lean and mean bureau-organisatie, waardoor uw investering primair gaat naar het bereiken van een oplossing/resultaat en niet naar onze overhead
  • Het biedt een overzichtelijke en resultaatgerichte werkwijze in vier fasen (zie onder ‘hoe werkt DITSS’) welke is gebaseerd op co-creatie met duidelijke beslismomenten.

Onze missie:
Stichting DITSS brengt publieke en private stakeholders samen om te werken aan maatschappelijk oplossingen voor hedendaagse veiligheidsvraagstukken in de openbare ruimte en draagt daarmee aantoonbaar bij aan een veilige samenleving. Hierbij zijn onze kernwaarden voor samenwerking: onafhankelijkheid, verbinding, creativiteit en oplossend vermogen.

Onze ambitie
Het op de drie prioritaire kernthema’s Informatiegestuurde veiligheid, Mobiliteit en Veiligheid en Smart city Smart society op basis van concrete vraagstelling vanuit de publieke sector en vanuit multiple helix samenwerking, opzetten van concrete innovatieprojecten die maatschappelijk relevant zijn en aantoonbaar bijdragen aan een veilige samenleving.