Een generieke waarneembare trend en beleidslijn in het publieke domein is dat invulling dient te worden gegeven aan de begrippen Smart city en Smart society. Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren, evenals het concurrentievermogen. En ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale, milieu en veiligheidsaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede en veilige plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van middelen en grondstoffen. In een smart city wisselt men gegevens uit en werkt men gezamenlijk aan projecten: overheid, burgers, bedrijven en (kennis)instellingen. Daarbij is vanuit de digital society de vraag hoe (digitale) technologie een positieve impact kan hebben op de samenleving. Het gaat daarbij niet zozeer allen om het ontwikkelen van nieuwe technologie, maar om een goede toepassing van bestaande en opkomende technologieën.

Projecten

Fieldlab Zuid6 DITSS

Fieldlab Zuid6

Inbraakvrije wijk Rotterdam Lombardijen DITSS

Inbraakvrije Wijk

Trillion DITSS

TRILLION