Enerzijds wordt binnen dit brede thema de relatie gelegd met de ontwikkeling van nieuwe onbemande (voertuig)systemen in relatie tot de impact op een veilig gebruik en de veiligheid voor de omgeving. In dit thema worden tevens innovatieve systemen ontwikkeld (bijvoorbeeld mbv sensing en big data) om de operationele veilige inzet van hulpverleningsvoertuigen te verbeteren. Anderzijds gaat het in dit thema om mobiliteit in relatie tot een een veilige operationele inzet van hulpverleners (via bijvoorbeeld nieuwe vormen van instrumented training).

Projecten

Passant DITSS

PASSAnT

Sensing Post en Koerierdienst - Project DITSS

Sensing Post- en Koeriersdiensten

Virtual Reality DITSS

Virtual Reality