Het is cruciaal dat de partners in het veiligheidsdomein over voldoende kennis en informatie beschikken om de geformuleerde veiligheidsopgaven op bijvoorbeeld het gebied van opsporing, ondermijning en moderne risico- en crisisbeheersing (publiek/private samenwerking) te realiseren. Van belang hierbij is dat zij data onderling beschikbaar maken (bijvoorbeeld door vormen van sensing, Internet of Things en gebruik van social media), delen, analyseren, duiden, omzetten in informatie en deze informatie veredelen tot kennis en intel die bestuurlijk en operationeel kunnen worden gebruikt voor besluitvorming. Informatiegestuurde Veiligheid betreft niet alleen een technologische exercitie, maar vraagt ook om een andere manier van werken en aandacht voor kwesties als opensourcegehalte, cyberveiligheid, ethiek en privacy.

Projecten

Artificial Intelligence project STARLIGHT DITSS

STARLIGHT

EU Project Cyclopes Cybercriminaliteit - DITSS

Cyclopes

Secure4All EU Project DITSS

Secu4All

ProSPeReS

iLab DITSS Heerlen

Innovatielab

DITSS Lion-DC project

Lion DC (Afgerond)

QROC Project, DITSS

QROC

ANITA

Beeldregie drone

Beeldregie (Afgerond)

Fieldlab Zuid6 DITSS

Fieldlab Zuid6 (Afgerond)

Inbraakvrije wijk Rotterdam Lombardijen DITSS

Inbraakvrije Wijk (Afgerond)

Passant DITSS

PASSAnT (Afgerond)

Project PRoTECT DITSS

PRoTECT (Afgerond)

Sensing Post en Koerierdienst - Project DITSS

Sensing Post- en Koeriersdiensten (Afgerond)

Trillion DITSS

TRILLION (Afgerond)