Het is cruciaal dat de partners in het veiligheidsdomein over voldoende kennis en informatie beschikken om de geformuleerde veiligheidsopgaven op bijvoorbeeld het gebied van opsporing, ondermijning en moderne risico- en crisisbeheersing (publiek/private samenwerking) te realiseren. Van belang hierbij is dat zij data onderling beschikbaar maken (bijvoorbeeld door vormen van sensing, Internet of Things en gebruik van social media), delen, analyseren, duiden, omzetten in informatie en deze informatie veredelen tot kennis en intel die bestuurlijk en operationeel kunnen worden gebruikt voor besluitvorming. Informatiegestuurde veiligheid betreft niet alleen een technologische exercitie, maar vraagt ook om een andere manier van werken en aandacht voor kwesties als opensourcegehalte, cyberveiligheid, ethiek en privacy.

Projecten

iLab DITSS Heerlen

Innovatielab

DITSS Lion-DC project

Lion DC

QROC Project, DITSS

QROC

ANITA

Beeldregie drone

Beeldregie

Fieldlab Zuid6 DITSS

Fieldlab Zuid6

Inbraakvrije wijk Rotterdam Lombardijen DITSS

Inbraakvrije Wijk

Passant DITSS

PASSAnT

Project PRoTECT DITSS

PRoTECT

Sensing Post en Koerierdienst - Project DITSS

Sensing Post- en Koeriersdiensten

Trillion DITSS

TRILLION

Virtual Reality DITSS

Virtual Reality