De kennis- en informatiepositie van partners in het veiligheidsdomein wordt steeds meer cruciaal om de geformuleerde veiligheidsopgaven op bijvoorbeeld het gebied van vernieuwing opsporing, ondermijning en moderne risico- en crisisbeheering (publiek/private samenwerking) te realiseren.

Van belang hierbij is data onderling beschikbaar te maken (bijvoorbeeld door vormen van sensing, IOT, gebruik social media), te delen, te analyseren, te duiden, om te zetten in informatie en deze informatie te veredelen tot kennis en intell die bestuurlijk en operationeel kan worden gebruikt voor besluitvorming. Informatiegestuurde veiligheid betreft niet alleen een technologische exercitie, echter vraagt ook om een andere manier van werken en aandacht voor kwesties als open sourcegehalte, cyber veiligheid, ethiek en privacy.

Projecten

ANITA

Beeldregie drone

Beeldregie

Fieldlab Zuid6 DITSS

Fieldlab Zuid6

Inbraakvrije wijk Rotterdam Lombardijen DITSS

Inbraakvrije Wijk

Passant DITSS

PASSAnT

Project PRoTECT DITSS

PRoTECT

Sensing Post en Koerierdienst - Project DITSS

Sensing Post- en Koeriersdiensten

Trillion DITSS

TRILLION

Virtual Reality DITSS

Virtual Reality