Stichting DITSS (In liquidatie)

Samen innoveren voor een veilige omgeving.

 
 

Informatiegestuurde veiligheid

Data onderling beschikbaar maken, delen, analyseren, duiden en omzetten naar bruikbare informatie wordt steeds belangrijker.

 
 

Mobiliteit en Veiligheid

Ontwikkeling van nieuwe onbemande (voertuig)systemen in relatie tot fysieke en virtuele veiligheid. Ontwikkeling van innovatieve systemen om de operationele inzet van hulpverleningsvoertuigen te verbeteren en de veiligheid van hulpverleners te waarborgen.

 
 

Smart city - Smart society

Een smart city (slimme stad) is een goede en veilige plek om te wonen. Met de best mogelijke levenskwaliteit en een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van middelen en grondstoffen. Daar zet DITSS zich samen met haar partners voor in.

1
1

Zoals eerder is aangekondigd wordt de stichting DITSS opgeheven en hebben wij inmiddels onze activiteiten en projecten beëindigd of zijn deze aan het afronden. Dit naar aanleiding van een besluit in maart 2022 van de bestuurder en de Raad van Toezicht. DITSS is per 1-8 2022 in liquidatie en doende de stichting te ontmantelen. DITSS zal derhalve geen nieuw opdrachten of initiatieven meer ontplooien. Stichting DITSS is tot eind 2022 bereikbaar middels info@ditss.nl.

Onze wereld wordt steeds meer geconfronteerd met complexe sociale uitdagingen en veiligheidsvraagstukken. Om deze aan te gaan, zijn creatieve ideeën en innovatieve oplossingen nodig. Innovatie is voor publieke partijen steeds vaker een speerpunt. Stichting DITSS droeg zorg voor de operationele slagkracht in dit innovatieproces. Zij faciliteerde en begeleide dit proces en werkte samen met haar partners en de overheid aan het creëren van een veilige samenleving.

Samen voor een mooiere en veiligere wereld