Wat is DITSS?
DITSS is een door overheid, onderwijs en ondernemingen opgericht innovatieplatform voor het verkennen en oplossen van veiligheidsvraagstukken. Wij werken met u en voor u aan een veilige samenleving….

Lees meer...
Hoe werkt DITSS?
DITSS daagt zijn partners uit om veiligheidsvraagstukken via sociale en technologische innovatie op te lossen. Goed oriënteren, ontwerpen, bouwen, testen en samen komen zij met vernieuwende oplossingen....

Lees meer...
Met wie werkt DITSS?
DITSS werkt samen met kennisinstituten, bedrijven en overheidsinstellingen. Partners die binnen nieuwe samenwerkingsverbanden hun kennis delen en met verrassende oplossingen voor actuele veiligheidsvraag...

Lees meer...
Wat levert DITSS op?
DITSS streeft naar profijt voor samenleving, bedrijvigheid en kennisgroei. Dit creëren we door kennis, kunde en ervaring bij elkaar te brengen....

Lees meer...

“We praten teveel over veiligheidsproblemen, het is tijd om samen de vraagstukken op te lossen”DITSS OP TWITTER

DE VOORZITTERS OVER DITSS
portret-Peter_Noordanus

Peter Noordanus over DITSS

Innovaties in het veiligheidsdomein vragen een brug tussen techniek en gedrag, tussen denken en doen en tussen beleid en wetenschap. DITTS kan deze verbindingen bieden.

Burgemeester Peter Noordanus
Voorzitter Raad van Toezicht


DITSS NIEUWS
 ]


DITSS en haar partners voor uw veiligheid

 
 
RobinHome